July 16, 2024

Pelaburan Unit Trust Untuk Dana Persaraan di Hari Tua

Unit Amanah (Mutual Fund) dan Saham adalah dua pelaburan produk yang paling popular di Malaysia. Kita semua tahu bahawa unit amanah tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam dalam pelaburan dan pelaburan saham memerlukan seseorang individu mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pelaburan serta kewangan yang kukuh.

Oleh itu, kebanyakan rakyat Malaysia lebih sukakan kepada pelaburan Unit Amanah kerana kebanyakan mereka tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang mencukupi apabila ia merangkumi pelaburan saham.

Apakah Itu Unit Amanah  

Dalam konteks Malaysia, terma “Unit Amanah” dan “Mutual Fund” merujuk kepada produk yang sama kerana kedua-duanya diuruskan secara aktif oleh golongan profesional. Syarikat dana memiliki pelbagai dana terdiri daripada saham atau bon dan anda membeli dana baru yang diterbitkan oleh syarikat itu untuk pemilikan dana. Berbanding dengan pelaburan saham yang anda juga memiliki saham dalam syarikat, anda hanya membeli atau menjual saham melalui syarikat dana.

Juga, apabila anda membeli atau menjual saham, nilai urus niaga tersebut berdasarkan Nilai Aset Bersih dana yang diperolehi dengan membahagikan (÷) nilai pasaran bagi aset dana, kurang (-) liabiliti sebarang dana, dengan jumlah saham tertunggak.

Selain itu, sebagai pulangan bagi perkhidmatan pengurusan dana, anda perlu membayar yuran penyertaan (juga dikenali sebagai caj jualan ), yuran keluar (juga dikenali sebagai yuran penebusan, back-end caj beban atau ditunda jualan), yuran pengurusan tahunan dan pemegang amanah bayaran. Selain itu, ia juga adalah perkara biasa untuk membayar yuran pentadbiran yang lain seperti caj penukaran dan caj pemindahan.

Unit Amanah mempelbagaikan portfolio anda

Unit Amanah mengumpulkan wang daripada pelabur individu untuk melabur dalam pelbagai saham. Dengan kata lain, unit amanah mengumpul dana daripada kita untuk melakukan sesuatu yang besar di mana pelabur individu tidak boleh lakukan kerana kekurangan dana. Salah satu manfaat yang paling jelas untuk melabur dalam unit amanah adalah kepelbagaian portfolio, yang membantu untuk mend’diversify’ risiko khusus kepada sesuatu syarikat atau risiko kepada aset kelas tertentu.

Sebagai contoh:

Anda mempunyai RM1,000 untuk melabur, dan anda bercadang untuk membeli 100 saham (dengan jumlah minimum saham yang dikehendaki untuk pembelian dalam Bursa Malaysia) daripada saham berisiko dipanggil “Syarikat A”, yang berharga RM10. Jadi, selepas membeli saham “Syarikat A”, anda benar-benar tidak mempunyai wang yang tinggal untuk pelaburan lain.

Sebaliknya, prestasi portfolio keseluruhan anda adalah semata-mata bergantung kepada prestasi syarikat. Setelah itu, sekiranya harga “Syarikat A” naik sebanyak 10%, nilai portfolio anda juga akan naik sebanyak 10%, dan sebaliknya. Ini adalah satu langkah yang sangat berisiko, kerana pulangan anda boleh menjadi sangat tidak menentu. Fikirkan tentang ini: jika harga turun sebanyak 10% (dari RM10 hingga RM9), ia memerlukan peningkatan 11.11% untuk mendapatkan ia kembali ke tahap awal (dari RM9 kepada RM10). Begitu juga, jika saham turun sebanyak 50%, ia akan memerlukan peningkatan hingga ke 100% dalam usaha untuk mendapatkan kembali  harga asal.

Adakah anda tidak mahu portfolio anda untuk menjana purata pulangan tahunan yang positif sebanyak 5%, daripada positif 10% dalam satu tahun dan negatif 10% pada tahun berikutnya?

Di sini unit amanah boleh memainkan peranan.

Jika dana yang berjaya mengumpul RM1 juta daripada ramai pelabur, dan ia melabur sama dalam Syarikat W, Bond X, Syarikat Y, Z Bond, dengan 10%, 6%, -5% dan -3% pulangan tahunan, jumlah pulangan dana akan menjadi positif 2%. Nombor ini mungkin kelihatan kecil, tetapi pada dasarnya, unit amanah menyediakan anda pilihan yang lebih selamat, di mana pulangan anda adalah kurang tidak menentu kerana kepelbagaian portfolionya.
          
Jadi, apakah perkara yang utama untuk mengambil perhatian apabila melabur dalam unit amanah?

Mengetahui risikonya

Untuk memilih dana yang betul, anda perlu memastikan bahawa risiko yang sanggup ambil oleh anda. Kebanyakan dana yang berada di pasaran sekarang, asasnya diasingkan oleh tahap-tahap risiko yang berbeza. Tahap risiko yang lebih tinggi kemungkinan boleh menjana pulangan yang tinggi, tetapi ia bukan boleh menjadi satu jaminan bahawa penyata tersebut sentiasa lebih tinggi. Terdapat pelbagai kes di mana dana dengan tahap risiko yang sederhana atau tahap risiko yang rendah boleh juga menjana pulangan yang lumayan.

Secara umumnya, tahap risiko yang lebih tinggi datang dengan pulangan yang lebih tinggi (High Risk, High Return) pada masa yang tepat, tetapi pulangan yang lebih rendah pada masa yang kurang memuaskan.

Jadi, jika anda berfikiran bahawa dana pertumbuhan yang berisiko tinggi itu menjana pulangan seperti rollercoaster, anda perlu alihkan perhatian kepada dana sederhana atau kumpulan wang walaupun konservatif dengan tahap risiko yang lebih rendah.

Baca laporan kewangan yang ada untuk memahami asas-asas dana

Apabila anda membeli dana saham, anda harus mempunyai sedikit pemahaman yang jelas tentang dana, berikut adalah beberapa persoalan mengenai dana yang anda perlu tahu :

  1. Berapa banyakkah pemegang dana dalam saham dan bon?
  2. Apakah saham tertentu dan bon dana yang telah dimiliki?
  3. Berapa banyakkah pulangan tahunan bermula dari tahun lepas?
  4. Apakah sudut pandangan pengurus dana mengenai prestasi tahun/suku tahun yang lalu?
  5. Apakah sudut pandangan dan tinjauan seseorang pengurus dana itu di dalam pasaran?
  6. Apakah risiko-risiko yang mungkin terlibat dalam peruntukan dana tersebut?
  7. Berapa banyakkah yang diterima oleh pihak pengurus dana tersebut?

Dengan pelbagai soalan di atas anda tidak perlu bimbang dimana jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan di atas berada di dalam laporan. Malah, laporan tahunan hanyalah beberapa maklumat yang telah   didedahkan kepada orang ramai oleh syarikat dana. Oleh itu, ini adalah cara yang paling mudah untuk memahami secara asas tentang dana tersebut.

Pasukan pengurusan yang baik dan prestasi yang konsisten adalah kunci untuk memilih dana yang baik dari sejumlah 629 dana di pasaran.

Cara terbaik untuk mengetahui kualiti pengurusan yang melabur wang anda adalah bersemuka dan bertanyakan soalan kepada mereka seperti “Kenapa anda membeli/menjual aset?” ini adalah soalan paling mudah tapi sukar kepada beberapa pengurus yang tidak dapat menjelaskan strategi pelaburan mereka dengan jelas malahan sebahagian besar dari mereka mungkin   membuat beberapa alasan disebabkan salah urus aset dari pihak mereka

Selain itu, prestasi masa lalu tidak menjamin pulangan masa depan. Walaupun prestasi masa lalu menunjukkan bagaimana pengurus menguruskan dana tetapi perlu diingatkan bahawa anda bukan sahaja perlu mencari prestasi lalu dana pada tahun-tahun yang bawakan keuntungan, tetapi juga memperhatikan juga bagaimana rendah pulangannya dalam tahun-tahun yang lain.

Biasanya tahun yang buruk bagi kewangan adalah tempoh di mana kebanyakan dana tidak mempunyai prestasi yang bagus, dengan ini anda bukan sahaja mampu meminimumkan kerugian malahan anda juga memiliki satu kemahiran penting untuk mengenal pasti  pengurus dana manakah yang sesuai untuk menguruskan dana tersebut bagi pihak anda

Cari dana dengan caj yang rendah

Pastikan anda lihat dengan lebih jelas pada pulangan bersih dana daripada purata pulangan kerana pulangan bersih adalah keuntungan yang akan diperoleh anda selepas membayar semua caj kepada dana.

Bersabar dengan pulangan dana anda

Setiap dana lazimnya mempunyai tempoh tidak berbayar tetapi jarang dicetuskan oleh keadaan makroekonomi. Bersabar tentang pulangan bertakung kerana kemungkinan besar dana lain di pasaran juga akan mengalami keadaan yang sama.

Anda harus menjual dana anda apabila mengetahui sesuatu yang tidak bagus akan berlaku. Untuk menjadikannya senang, apabila sesuatu dana itu sentiasa mengatasi indeks petunjuk  di pasaran atau dana pesaing, masa sudah tiba dimana anda harus pertimbangkan untuk menjual dana tersebut. Apabila kumpulan wang sedang berkembang dengan pesat dan pengurus dana juga sedang berkembang tetapi di dalam bidang yang berbeza itu menandakan bahawa sesuatu syarikat tersebut tidak melakukannya dengan bagus malahan ia boleh mengancam keuntungan dana.

Berhati-hati dengan situasi  di mana dana itu memegang sejumlah wang tunai yang besar kerana ini boleh menjadi isyarat kepada kelembapan di pasaran, atau juga boleh menjadi sesuatu isyarat dimana pengurus dana tersebut tengah berusaha untuk menjana pulangan yang positif.

Adakah dana ekuiti besar mengatasi dana ekuiti kecil?

Ada yang mengatakan dana yang besar adalah tidak baik kerana ia memiliki terlalu banyak saham syarikat; apabila sentimen buruk mengatasi pasaran, ia sentiasa lebih mudah untuk menjual 1 juta saham daripada menjual 10 juta saham dalam tempoh masa yang singkat. Ada juga  mengatakan yang dana kecil adalah terlalu kecil kerana kurang dari segi kepelbagaian dana: kepelbagaian saham daripada saham tunggal boleh memberi impak kepada prestasi keseluruhan dana.

Kesimpulannya, saiz dana mungkin mempengaruhi kesesuaian anda ataupun mungkin ia tidak. Walau bagaimanapun, apabila anda memilih untuk apa-apa dana anda tidak perlu berfikir banyak dengan mengambil kira saiz dana tersebut.

Kesimpulan

Unit Amanah mungkin cara yang lebih popular untuk melabur di mana anda sedang membayar profesional untuk membantu melaburkan wang anda jika anda tidak mempunyai pengalaman dalam  pelaburan. Walaupun ini mungkin seolah-olah menjadi satu pilihan yang mudah, memilih dana yang betul adalah sama pentingnya dengan memilih syarikat yang betul dalam pelaburan saham.

JMR

Yo, it's me, JMR!

View all posts by JMR →

One thought on “Pelaburan Unit Trust Untuk Dana Persaraan di Hari Tua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *