July 18, 2024

Kadar Zakat Fitrah 2012/1433h Seluruh Malaysia

Ibnu Umar meriwayatkan:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada setiap orang muslim, sama ada dia merdeka atau hamba, lelaki mahu pun perempuan. Iaitu (jumlahnya) segantang kurma atau gandum.”

(Hadis Riwayat Imam Muslim, no. 935, Jilid 2, halaman 169)

 

Ibnu Abbas menyatakan: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada ucapan yang tidak ada manfaatnya dan kata-kata yang kotor, serta untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin.” (Hadis Riwayat Abu Daud).

JMR

Yo, it's me, JMR!

View all posts by JMR →

3 thoughts on “Kadar Zakat Fitrah 2012/1433h Seluruh Malaysia

  1. Thanks for sharing. 🙂 Tahu tak kenapa kadar zakat fitrah berbeza-beza mengikut negeri? Ikut pengurusan negeri masing-masing ke atau ikut taraf hidup rakyat kat negeri masing2?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *